Αλντερμανίτης

Ο Αλντερμανίτης είναι ένα σπάνιο, ένυδρο, και φωσφορικό ορυκτό, με χημικό τύπο Mg5Al12(PO4)8(OH)22·32H2O.

Κατηγορία    Φωσφορικά
Χημικός τύπος  Mg5Al12(PO4)8(OH)22·32H2O
Χρώμα      Άχρους
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Ρομβικό
Σκληρότητα   1-2
Λάμψη      Μαργαριτώδης

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: