Γκαλερί

Εδώ θα βρείτε υπέροχες φωτογραφίες από ημι-πολύτιμους λίθους κ.α.

          
               Αμπαλόνι (Μάργαρο)                 Αχάτης                      Ακουαμαρίνα

           
                    Αλεξανδρίτης                 Αλεξανδρίτης                   Αμαζονίτης

          
                       Αμέθυστος                  Αμέθυστος                    Αμέθυστος

          
                     Αμετρίνης                     Ανδαλουσίτης                    Απατίτης

          
                         Απατίτης                         Απατίτης                     Απατίτης

         
            Ακουαμαρίνα        Ακουαμαρίνα    Αμέθυστος (αυτοφυής)             Αχάτης

          
                           Αζουρίτης                     Βήρυλλος                 Βήρυλλος

          
                            Διαμάντι                    Διαμάντι                    Διαμάντι


          
                         Διαμάντι                    Διοπτάσιος                   Σεληνόλιθος     

          
                     Σεληνόλιθος                   Σεληνόλιθος                     Φθορίτης

          
                      Φθορίτης                        Φθορίτης                        Φθορίτης

          
                    Φορστερίτης                    Φορστερίτης                     Γρανάτης

          
                       Γρανάτης                       Γρανάτης                      Γρανάτης

          
                         Γρανάτης                       Γρανάτης                    Ηλιόλιθος

          
                       Ηλιόλιθος                       Ηλιόλιθος                      Ηλιόλιθος

          
                          Ιολίτης                          Ιολίτης                         Ιολίτης

          
                        Ιολίτης                   Χαλαζίας (Καπνίας)                 Κιανίτης

          
                          Κιανίτης                      Κιανίτης                      Κιανίτης      

          
                        Κιτρίνης                        Κορνεόλιο                     Κορνεόλιο

          
                       Κορούνδιο                     Κορούνδιο                       Κουνζίτης

          
                       Κουνζίτης                      Κουνζίτης                       Κουνζίτης

          
                    Λαβραδορίτης             Λαβραδορίτης                  Λαβραδορίτης

           
                       Μαλαχίτης                    Μαργαριτάρι                     Μάργαρο

          
                  Μάτι της Τίγρης                   Νεφρίτης                        Νεφρίτης

          
                   Ντανμπουρίτης                Ντανμπουρίτης                Ντανμπουρίτης

          
                       Ολιβίνης                         Ολιβίνης                        Οπάλιος

          
                        Οπάλιος                        Οπάλιος                     Ουβαροβίτης

          
                      Περίδοτο                        Περίδοτο                        Περίδοτο

          
                      Περίδοτο                         Πυρωπό                         Πρενίτης

          
                       Πρενίτης                        Πρενίτης                        Πρενίτης

          
                   Ροδοχρωσίτης                     Ρουμπίνι                         Ρουμπίνι

          
                       Ρουμπίνι                         Ρουμπίνι                        Ρουμπίνι

          
                       Ρουμπίνι                      Σφαλερίτης                     Σφαλερίτης

          
                          Σιτρίν                          Σιτρίν                          Σιτρίν

          
                         Σιτρίν                            Σιτρίν                          Σμαράγδι

          
                        Σμαράγδι                    Σμαράγδι                     Σμαράγδι

          
                       Σμαράγδι                      Σμαράγδι                        Σμαράγδι

          
                      Σπινέλιος                       Σπινέλιος                        Σπινέλιος

          
                     Σπινέλιος                         Σπινέλιος                       Σπινέλιος

          
                        Αμετρίν                       Τανζανίτης                    Τανζανίτης

          
                     Τανζανίτης                        Τοπάζι                           Τοπάζι

          
                        Τοπάζι                           Τοπάζι                          Τοπάζι

          
                    Τουρμαλίνης                   Τουρμαλίνης                    Τουρμαλίνης

          
                    Τουρμαλίνης                   Τουρμαλίνης                  Τουρμαλίνης

          
                     Τσαβορίτης                Τσαβορίτης                     Τσαβορίτης

          
                     Τσαβορίτης                     Τσαβορίτης                    Τσαβορίτης

          
                    Τσαβορίτης                     Τσαβορίτης                     Τσαβορίτης


          
                   Χρισοβήρυλλος               Χρισοβήρυλλος               Χρισοβήρυλλος

          
                    Χρισοβήρυλλος                Χρισοβήρυλλος              Χρισοβήρυλλος

          
                   Χρισοβήρυλλος                   Ζαφείρι                          Ζαφείρι

          
                           Ζαφείρι                          Ζαφείρι                      Ζαφείρι

          
                        Ζαφείρι                          Ζαφείρι                         Ζιρκόνιο

                                                            Ζιρκόνιο