Αλλουαουντίτης

Ο Αλλουαουντίτης είναι ένα σχετικά κοινό, αλκαλικό, μαγκανιούχο, σιδηρούχο, φωσφορικό ορυκτό, με χημικό τύπο (Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3, δευτερεύουσας προέλευσης και είναι σχετιζόμενο κυρίως με γρανιτικούς πηγματίτες.

Κατηγορία        Αλκαλικά ορυκτά
Χημικός τύπος   (Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3
Παρατηρήσεις    Σχετίζεται κυρίως με γρανιτικούς πηγματίτες

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: