Πυρολουσίτης

Ο πυρολουσίτης (αγγλ. pyrolusite) είναι ορυκτό του μαγγανίου, αποτελούμενο κυρίως από διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2). Το όνομά του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις "πυρ" και "λούω", επειδή αρχικά τον χρησιμοποιούσαν για την αφαίρεση κηλίδων από το γυαλί. Σχηματίζεται σε ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες από μαγγανιούχες υδροθερμικές αποθέσεις. Σχηματίζεται, επίσης, σε αβαθείς πυθμένες λιμνών και, συνήθως, αποτελεί προϊόν εξαλλοίωσης του μαγγανίτη. Συνδέεται, επίσης, με χαουσμανίτη, μπραουνίτη, αιματίτη και χαλκοφανή.
Ανευρίσκεται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Βασικοί παραγωγοί του μεταλλεύματος είναι, σήμερα, η Γεωργία και η Ουκρανία. Απαντά επίσης στην Γερμανία, την Ινδία, την Κίνα, την Νότια Αφρική, την Βραζιλία, την Αυστραλία, την Γκαμπόν και τις ΗΠΑ (Πολιτείες Μινεσότα, Μίσιγκαν και Νέο Μεξικό. Η παραλλαγή του πολιανίτης απαντά σε αφθονία στο Ζαΐρ. Είναι το βασικότερο μετάλλευμα, από το οποίο εξάγεται μαγγάνιο, συνήθως με αναγωγή του σε κλιβάνους. Χρησιμεύει, επίσης, για την παρασκευή χλωρίου: 4 HCl + MnO2 → MnCl2 + 2 H2O + Cl2.

Κατηγορία    Οξείδια (ομάδα ρουτιλίου)
Χημικός τύπος  MnO2
Πυκνότητα    4,4 - 5,1 gr/cm3
Χρώμα      Σιδηρομέλαν, μέλαν, ενίοτε κυανίζον
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Τετραγωνικό
Κρύσταλλοι   Πρισματικοί, σπάνιοι
Υφή       Ινώδης, κοκκώδης, βοτρυοειδής, 
        ενίοτε στιφρή, συχνά δενδριτική
Διδυμία     -
Σκληρότητα   6,5 (κρύσταλλοι) 2 - 6 (συσσωματώματα)
Σχισμός     Τέλειος κατά {110}
Θραύση     Ανώμαλη, ενίοτε κογχοειδής
Λάμψη      Μεταλλική έως θαμπή
Γραμμή κόνεως  Μέλαινα, ελαφρώς κυανίζουσα
Πλεοχρωισμός  Όχι
Διαφάνεια    Αδιαφανής

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: