Ολιβίνης

Το όνομά του προέρχεται από το ελαιοπράσινο (olive-green) χρώμα του. Αποτελεί βασικό συστατικό των βασικών (βασάλτης, γάββρος, δολερίτης) και των υπερβασικών πετρωμάτων (περιδοτίτης, δουνίτης. Συνδέεται με ορυκτά της ομάδας του πυροξένου, πλαγιόκλαστα, τάλκη και, ιδιαίτερα, σερπεντίνη, προς τον οποίο και εξαλλοιώνεται. Απαντά, επίσης, και σε μεταμορφωμένα πετρώματα, κυρίως πράσινο μάρμαρο (ολιβινικά μάρμαρα). Δεν είναι δυνατό να συνυπάρξει με πετρώματα που περιέχουν χαλαζία (διοξείδιο του πυριτίου, SiO2), επειδή θα αντιδρούσε με αυτό προς ενστατίτη (MgSiO3): Mg2SiO4 + SiO2 → 2MgSiO3


Λόγω της υψηλής του ανθεκτικότητας στην θερμότητα χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυρίμαχων υλικών. Είναι ευρύτατα διαδεδομένος, καθώς αποτελεί συστατικό συχνά εμφανιζόμενων πετρωμάτων. Έχει ανιχνευθεί δε και στη Σελήνη, στον Άρη καθώς και σε μετεωρίτες. Συνώνυμό του είναι το ορυκτό χρυσοπάλιος (chrysopal).Μια διαφανής πράσινη ποικιλία του είναι το περίδοτο (αγγλ. peridote), το οποίο χρησιμοποιείται ως ημιπολύτιμος λίθος. Η καλή ποιότητα περιδότου περιέχει λιγότερο από 15% σίδηρο, ενώ μπορεί να περιέχει και ίχνη χρωμίου ή νικελίου, που συμβάλλουν στον χρωματισμό του. Το περίδοτο βρέθηκε για πρώτη φορά στο νησί Ζαμπαργκάντ (Zabargad) της Ερυθράς θάλασσας, κοντά στην Αίγυπτο. Έχει, επίσης, ανευρεθεί στους σιδηρονικελιούχους μετεωρίτες (παλλασίτες, pallasites).Κατηγορία    Νησοπυριτικά. Ομάδα ολιβίνη
Χημικός τύπος  (Mg,Fe+2)2SiO4
Πυκνότητα    3,3 - 4,4 gr/cm3 (αναλόγως σύστασης)
Χρώμα      Ελαιοπράσινο, ανοικτό έως βαθύ πράσινο,
        γκρίζο, καστανέρυθρο
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Ρομβικό
Κρύσταλλοι   Βραχυπρισματικοί
Υφή       Κοκκώδης, προσομοιάζει με της ζάχαρης
Διδυμία     -
Σκληρότητα   6,5 - 7
Σχισμός     Ασαφής
Θραύση     Ακανόνιστη
Λάμψη      Υαλώδης
Γραμμή κόνεως  Λευκή
Πλεοχρωισμός  Ασθενής, x, y = Λευκός, z = πορτοκαλί
Διαφάνεια    Διαφανής έως ημιδιαφανής

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: