Πυρωπό (γρανάτη)

Είναι μία ποιότητα γρανάτη, που έχει ζωηρό κόκκινο χρώμα της φωτιάς. Από τη φωτιά (πυρ), πήρε και το όνομα του. Μοιάζει πολύ με τον σπινέλιο και με το ρουμπίνι. Είναι λιγότερο διαδεδομένο στη φύση σε σχέση με την αλμανδίνη, που είναι γρανάτης με σκούρο κόκκινο χρώμα. 


Στην αγορά μπορεί να συναντήσουμε το πυρωπό και με το όνομα γρανάτης Βοημίας λόγω των κοιτασμάτων πυρωπού που υπάρχουν εκεί, αλλά και με τα παραπλανητικά ονόματα ρουμπίνι Καλιφόρνιας, Cape ruby, American ruby κ.λ.π.
Πηγή: Jewelpedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: