Αιματίτης

Ο αιματίτης είναι ορυκτό του σιδήρου με ευρεία διάδοση στο στερεό φλοιό της Γης. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό "αίμα" λόγω του χρώματος της γραμμής κόνεως του, η οποία είναι χαρακτηριστικά αιματέρυθρη, σε σημείο που να ταυτοποιείται το ορυκτό από αυτή και μόνο.
Ο αιματίτης έχει ιζηματογενή προέλευση, οπότε εμφανίζει συγκρυσταλλωμένα μόρια νερού. Είναι χημικό ίζημα. Αιματίτες με κιτρινωπές αποχρώσεις αποδίδονται σε δευτερογενείς συσσωματώσεις (μηχανικό ίζημα). Σε αιματίτες που δεν περιλαμβάνουν συγκρυσταλλωμένα μόρια νερού, η γένεση αποδίδεται σε ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ο αιματίτης αποτελεί συστατικό πάρα πολλών πετρωμάτων, κυριότερο των οποίων είναι το γνωστό κοκκινόχωμα, που οφείλει το χρώμα του ακριβώς στην ύπαρξη κόνεως αιματίτη.
Αποτελεί ένα από τα κυριότερα μεταλλεύματα του σιδήρου και χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στις υψικαμίνους. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως ημιπολύτιμος λίθος, στην κατασκευή κοσμημάτων (κολιέ, μενταγιόν κτλ.). Ωστόσο μειονεκτεί γιατί ενώ έχει μεταλλική έντονη λάμψη, είναι ιδιαίτερα εύθραυστος.

Χρώμα:     Συνήθως μεταλλικό γκρι, σε βοτρυοειδείς κρυστάλλους. 
        Σπανιότερα απαντά ως κίτρινέρυθρο συσσωμάτωμα υπό μορφή αιματέρυθρων 
        κρυστάλλων. Ορισμένοι αιματίτες εμφανίζουν ιριδισμό σε παράλληλες λωρίδες.
Λάμψη:     Μεταλλική. Ενίοτε γαιώδης (σε κιτρινέρυθρα συσσωματώματα).
Διαφάνεια:   Ολοσχερώς αδιαφανής
Χημική     Οξείδιο του τρισθενούς σιδήρου Fe2O3.
σύσταση:    Υπό μορφή προσμίξεων απαντούν συνήθως τιτάνιο, μαγγάνιο, αργίλιο
Σύστημα 
κρυσταλλώσεως: Τριγωνικό

Σχισμός: Δεν παρατηρείται Γραμμή κόνεως: Αιματέρυθρη Θραύση: Κογχοειδής ή ανώμαλη Σκληρότητα: 5 - 6 (κλίμακα Mohs) Πυκνότητα: 5,25 gr/cm3

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: