Αρσενοπυρίτης

Ο Αρσενοπυρίτης, FeAsS, είναι θειοαρσενικούχο ορυκτό του σιδήρου (ενίοτε περιέχει και λίγο κοβάλτιο), που αποτελεί και το κυριότερο μετάλλευμα του αρσενικού. Εμφανίζεται κυρίως σε φλέβες μεταλλευμάτων με υψηλές θερμοκρασίες όπως στις περιοχές: Μαπιμί του Μεξικού, στο Μπιουτ της Μοντάνα καθώς και στο Τούναμπουργκ της Σουηδίας. Γενικά ο αρσενοπυρίτης κατατάσσεται στην ομάδα των σουλφιδίων, (= χημικών ενώσεων που περιέχουν θείο), με γενικό τύπο ΑΧ2, τα μέλη της οποίας και παρουσιάζουν κρυστάλλωση που μοιάζει πολύ με του ορθορομβικού συστήματος, χωρίς όμως αυτό να είναι και απόλυτη μέθοδος αναγνώρισης κατά το σύστημα συμμετρίας του. Επίσης ο αρσενοπυρίτης φέρεται να σχηματίζει και μια ισόμορφη παράμιξη με το γλαυκόδοτο κατά την οποία στη μοριακή δομή του το κοβάλτιο αντικαθιστά το σίδηρο. Τέλος ο αρσενοπυρίτης εξαλλοιώνεται σε σκοροδίτη.

Κατηγορία    Σουλφίδια
Χημικός τύπος  FeAsS
Πυκνότητα    6,18 gr/cm3
Χρώμα      Ασημόλευκο έως σιδηρόχρουν
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Μονοκλινές
Κρύσταλλοι   Μεγάλοι φαινοκρύσταλλοι
Υφή       Συμπαγής, σπανιότερα κοκκώδης
Σκληρότητα   5,5 - 6
Σχισμός     Εμφανής {001}
Θραύση     Ανώμαλη
Λάμψη      Μεταλλική
Γραμμή κόνεως  Σιδηρομέλαινα
Διαφάνεια    Αδιαφανής

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: