Βαρύτης

Ο βαρύτης (αγγλ. barite και baryte) είναι θειικό ορυκτό του βαρίου. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη "βαρύς", λόγω του υψηλού ειδικού βάρους του. Σχηματίζει μια ιδιάζουσα υφή, κατά την οποία οι τραπεζοειδείς ή πρισματικοί κρύσταλλοι τοποθετούνται ομοκεντρικά, αυξάνοντας σε μέγεθος όσο απομακρύνονται από το κέντρο. Η υφή αυτή είναι μοναδική για τον βαρύτη και ονομάζεται "ρόδο της ερήμου" (desert rose). Έχει χημικό τύπο BaSO4 (θειικό βάριο). Είναι από τα πλέον κοινά ορυκτά και συχνά συγχέεται με τον σελεστίνη (SrSO4), ο οποίος έχει ίδια κρυσταλλική συμμετρία και παρόμοιο τύπο κρυστάλλων. Η μακροσκοπική διάκριση των δύο ορυκτών είναι πρακτικά αδύνατη και επιτυγχάνεται μόνο με την βοήθεια φλόγας λύχνου Bunsen: Ρίπτοντας στην φλόγα κονιοποιημένο δείγμα, η φλόγα χρωματίζεται πράσινη, αν πρόκειται για βαρύτη, ή κόκκινη, αν πρόκειται για σελεστίνη.
Ανευρίσκεται σε υδροθερμικές φλέβες χαμηλών θερμοκρασιών, σε υπολειμματικές αποθέσεις προερχόμενες από αποσαθρωμένους βαρυτικούς ασβεστολίθους, σε αποθέσεις θερμών πηγών και, ως συμπληρωματικό ορυκτό εκρηξιγενών πετρωμάτων. Επίσης ως πρωτεύον συστατικό μαζών γύρω από υποθαλάσσια ηφαίστεια, μαζί με άλλα θειικά ορυκτά. Σχετίζεται με απατίτη, ασβεστίτη, ροδοχρωσίτη, γύψο, αντιμονίτη, γαληνίτη και σφαλερίτη, ενώ συχνά περιέχει άργυρο, αντιμόνιο, κοβάλτιο, μαγγάνιο, μόλυβδο και χαλκό.
Είναι ευρύτατα διαδεδομένο ορυκτό. 
Σημαντικές αποθέσεις του απαντούν στην Ελλάδα (νήσοι Μύκονος, Μήλος, Κίμωλος), όπου είναι αργυρομιγής και ονομάζεται "βαρυτίνη". Μεγάλοι κρύσταλλοί του ευρίσκονται, επίσης, στην Γερμανία, στην Ρουμανία, την Αγγλία, την Τσεχία, τη Νότια Αφρική, τον Καναδά και σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Ο βαρύτης χρησιμοποιείται για την παρασκευή πολτού εκπλύσεως γεωτρήσεων αντλήσεως πετρελαίου, του οποίου αυξάνει το ειδικό βάρος. Χρησιμοποιείται, επίσης, στην υαλουργία, στην βιομηχανία ελαστικών, στην χαρτοβιομηχανία και στην χημική βιομηχανία.Κατηγορία    Θειικά. Ομάδα βαρύτη
Χημικός τύπος  BaSO4
Πυκνότητα    4,5 gr/cm3
Χρώμα      Άχρωμο, λευκό, κυανό, κόκκινο, κίτρινο, ενίοτε σε ζώνες
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Ρομβικό
Κρύσταλλοι   Πρισματικοί, τραπεζοειδείς. 
        Παρατηρημένες περισσότερες από 70 μορφές
Υφή       Ειδική (ρόδο ερήμου), συμπαγής, ινώδης,
        ενίοτε σταλακτιτική, στιφρή ή κοκκώδης.
Διδυμία     Όχι
Σκληρότητα   3 - 3,5
Σχισμός     {001} τέλειος, {010} ατελής
Θραύση     Ανώμαλη
Λάμψη      Υαλώδης έως ρητινώδης, ενίοτε μαργαριτώδης
Γραμμή κόνεως  Λευκή
Πλεοχρωισμός  Ασθενής
Διαφάνεια    Διαφανής έως ημιδιαφανής

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: