Αλμανδίνης

Είναι η πλέον διαδεδομένη ποικιλία γρανάτη, και έχει χαρακτηριστικό σκούρο κόκκινο χρώμα. Συνήθως στην αγορά δεν αναφέρεται με το όνομα αλμανδίνη, αλλά λέγεται απλώς γρανάτης ή γρανάδα. Συχνά στις πέτρες αυτές συναντάμε το φαινόμενο του αστερισμού. Στην περίπτωση αυτή είναι κομμένες με κοπή καμπουσόν και έχουν την ονομασία star garnet. Το όνομα αλμανδίνη είναι σύντμηση του ονόματος αλαβανδίτης (alabandicus) . Το συναντάμε στο πολύτομο βιβλίο του Ρωμαίου φυσιοδίφη Πλίνιου του πρεσβύτερου Historia Naturalis, όπου με το όνομα αυτό αναφερόταν σε μία κόκκινη πέτρα (πιθανόν μάρμαρο). Η πέτρα αυτή υπήρχε στην πόλη Αλάβανδα της Καρίας στην Μικρά Ασία.
Πηγή: jewelpedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: