Αερινίτης

Ο αερινίτης (αγγλ. aerinite) είναι ένυδρο πυριτικό ορυκτό που περιέχει αργίλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και σίδηρο. Οφείλει το όνομά του στην ελληνική λέξη αέρινος, που του αποδόθηκε λόγω του γαλάζιου χρώματός του. Είναι σπάνιο ορυκτό, καθώς απαντάται μόνο σε τρεις περιοχές του κόσμου. Έχει υδροθερμική προέλευση σχηματιζόμενο σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες σε ρωγμές που διασχίζουν βασικά πυριγενή πετρώματα.
Ορυκτά με τα οποία σχετίζεται είναι ο πρενίτης, ο σκολεσίτης, ο μεσόλιθος και ο χαλαζίας. Ανευρίσκεται μόνο στην Ισπανία (επαρχίες Huesca και Lerida), στην περιοχή Saint-Pandelon της Γαλλίας, στην Ourika του Μαρόκου και στην περιοχή Gunsite Mountains της Αριζόνα. Δεν έχει αναφερθεί ύπαρξή του στην Ελλάδα. Λόγω χρώματος και υφής, αλλά και σπανιότητας, είναι ορυκτό περιζήτητο από συλλέκτες.

Κατηγορία    Ινοπυριτικά. Ομάδα ζεολίθων
Χημικός τύπος  Ca4(Al,Fe3+,Mg,Fe2+)10Si12O35(CO3)(OH)12 . 12H2O
Πυκνότητα    gr/cm3
Χρώμα      Μπλε ως γαλαζοπράσινο
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Μονοκλινές
Κρύσταλλοι   Μικροί ινώδεις
Υφή       Κρυπτοκρυσταλλική, ινώδης έως γαιώδης
Διδυμία     Όχι
Σκληρότητα   3
Σχισμός     Δεν αναφέρεται
Θραύση     Ινώδης
Λάμψη      Υαλώδης
Γραμμή κόνεως  Γαλαζόλευκη
Πλεοχρωισμός  Έντονος Χ=έντονο μπλε Υ=Ζ=ανοικτό κιτρινοκάστανο
Διαφάνεια    Διαφανής έως ημιδιαφανής

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: