Καλσίτης

Μία άλλη ονομασία του καλσίτη είναι ασβεστίτης (calcium = ασβέστιο). Είναι από τα πλέον διαδεδομένα υλικά, αφού καταλαμβάνει σε βάρος το 4 % του στερεού φλοιού της γης. Εμφανίζεται σε διάφορες μορφές και σε όλα σχεδόν τα χρώματα. Καλσίτης επίσης είναι οι σταλακτίτες, οι σταλαγμίτες, και τα όστρακα της θάλασσας.Χημικά είναι ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 έχει σκληρότητα 3, και ειδικό βάρος 2,71.Στις διάφορες μορφές του καλσίτη εμφανίζονται πολλά οπτικά φαινόμενα, όπως φθορισμός, φωσφορισμός, θερμοφωταύγια, διπλή διάθλαση, κ.λ.π. Προσβάλλεται πολύ από τα οξέα. Αν πάνω στην επιφάνεια του, πέσει μία σταγόνα οξύ, αντιδρά, και φαίνεται σα να βράζει. 
Ο καλσίτης συνήθως δεν χρησιμοποιείται στην κοσμηματοποιία, γιατί είναι πολύ μαλακός, και σχίζεται εύκολα. Είναι όμως από τα αγαπημένα πετρώματα των συλλεκτών, γιατί υπάρχουν πολύ εντυπωσιακά δείγματα, χωρίς μεγάλο κόστος.

Πηγή: Jewelpedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: