Αραγονίτης

Ο αραγονίτης (αγγλ. aragonite) είναι πολυμορφικό ορυκτό του ασβεστίου και, χημικά, ανθρακικό ασβέστιο. Η άλλη μορφή του είναι ο ασβεστίτης. Το όνομά του (αποδόθηκε το 1797) προέρχεται από την περιοχή Molina de Aragón της Ισπανίας, όπου απαντούν πολύ όμορφα δείγματά του. Είναι λιγότερο διαδεδομένος από τον ασβεστίτη, καθώς σχηματίζεται από φυσικοχημικά φαινόμενα μικρότερου εύρους. Τα δύο ορυκτά προσομοιάζουν πολύ στο χρώμα, δεν έχουν, όμως, παρόμοια κρυσταλλική δομή: Στον ασβεστίτη οι ανθρακικές ομάδες (CO3-2) σχηματίζουν τρίγωνα με τον άνθρακα τοποθετημένο στο κέντρο και τα τρία άτομα οξυγόνου τοποθετημένα στις κορυφές του τριγώνου, προσδίδοντας την τριγωνική συμμετρία στο ορυκτό. Στον αραγονίτη, αντίθετα, οι ανθρακικές ομάδες δεν είναι επίπεδες, αλλά διατάσσονται σε δύο επίπεδα αντιθέτων διευθύνσεων, προσδίδοντας, έτσι, την ρομβική συμμετρία.
Χαρακτηριστική είναι η διδυμία του αραγονίτη, η οποία σχηματίζει πρισματικούς κρυστάλλους ψευδοεξαγωνικής συμμετρίας (που πρωτοπαρατηρήθηκαν στην Αραγονία δίνοντας το όνομά της στο ορυκτό). Ακόμη ομορφότεροι ψευδοεξαγωνικοί δίδυμοι ανευρίσκονται, σήμερα, στο Μαρόκο. Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η υφή φλος φερρί (flos - ferri, άνθη σιδήρου), κατά την οποία οι κρύσταλλοι αραγονίτη σχηματίζουν δενδροειδείς, σκωληκοειδείς ή κοραλλιόμορφες μορφές.
Ο αραγονίτης σχηματίζεται σε αποθέσεις θερμών πηγών και γκέιζερ, σε σταλακτίτες και ωολίθους στους θαλάσσιους πυθμένες, μετατρεπόμενος, με τον χρόνο, σε ασβεστίτη. Είναι, συχνά, ορυκτό που απαντά σε ποικίλα πετρώματα προερχόμενο από την επίδραση χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης υδατικών διαλυμάτων και, επίσης συχνά, το ορυκτό των σταλακτιτών, αντικαθιστώντας τον ασβεστίτη. Απαντά, επίσης, σε εξαλλοιωμένους περιδοτίτες, δουνίτες και σερπεντινίτες, καθώς και, υπό μορφή αμυγδαλοειδών κρυστάλλων, σε βασάλτες και ανδεσίτες.
Πολλά μαλάκια σχηματίζουν το κέλυφός τους από αραγονίτη, γι' αυτό και το εσωτερικό του εμφανίζει μαργαριτώδη λάμψη και ιριδισμούς, οφειλόμενους στον αραγονίτη. Φθορίζει έντονα κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ εμφανίζει και το φαινόμενο του θερμοφωσφορισμού. Είναι ορυκτό ευρέως διαδεδομένο σε όλες τις περιοχές της Γης. Χαρακτηριστικά του δείγματα ανευρίσκονται στην Ισπανία το Μαρόκο, την Αυστρία, την Σλοβακία, την Ναμίμπια και αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα όμορφα δείγματα εμφανίζονται στην νήσο Σέριφο. Παραλλαγή του είναι το ορυκτό αναβραστίτης.

Κατηγορία    Ανθρακικά
Χημικός τύπος  CaCO3
Πυκνότητα    2,9 gr/cm3
Χρώμα      Συνήθως άχρους ή λευκός έως τεφρός. 
        Πολλές φορές σε ποικιλία χρωμάτων, λόγω προσμίξεων
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Ρομβικό
Κρύσταλλοι   Μακρείς, βελονοειδείς διπυραμιδικοί ή παχείς τραπεζοειδείς
Υφή       "Φλος - φερρί", στηλοειδής, βελονοειδής, κοκκώδης, 
        πισσολιθική, σταλακτιτική (εσωτερικά ινώδης)
Διδυμία Επαφής {110} συνήθης προσδίδοντας ψευδοεξαγωνική συμμετρία
Σκληρότητα   3,5 - 4
Σχισμός     Σαφής {010}, ασαφής {110} {011}
Θραύση     Ατελώς κογχοειδής
Λάμψη      Υαλώδης, ρητινώδης σε επιφάνειες θραύσης
Γραμμή κόνεως  Άχρους ή λευκή
Πλεοχρωισμός  Όχι
Διαφάνεια    Διαφανής έως ημιδιαφανής

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: