Ασβεστίτης

Ο ασβεστίτης (αγγλ. calcite) είναι ορυκτό του ασβεστίου και κύριο συστατικό πολλών πετρωμάτων του γήινου φλοιού. Αποτελείται από ρομβοεδρικού πλέγματος ανθρακικό ασβέστιο. Η ονομασία "calcite" προέρχεται από το Λατινικό "calx", που σημαίνει "ασβέστης", λέξη η οποία αποτελεί αντιδάνειο του αρχαίου ελληνικού "χάλιξ". Αποτελεί το κύριο συστατικό των κελυφών πολλών οργανισμών (Εχινοδέρμων, μαλακίων, κοραλιών κτλ.), των περιβλημάτων των ωών (αυγών) των ερπετών και των πτηνών και των σκελετών των περισσότερων σπονδυλωτών.


Ανευρίσκεται παγκοσμίως και αποτελεί το βασικό συστατικό των ασβεστολίθων καθώς και των μαρμάρων καθώς και των σταλακτιτών / σταλαγμιτών των σπηλαίων. Λόγω των ποικίλων τρόπων σχηματισμού του - είναι ιζηματογενούς προελεύσεως - έχουν περιγραφεί πάνω από 800 διαφορετικές μορφές του. Απαντά, επίσης, και ως Αραγονίτης (πολυμορφική μορφή του με την ίδια χημική σύσταση αλλά διαφορετικό σύστημα κρυστάλλωσης). Η ολοσχερώς διαφανής παραλλαγή του ονομάζεται ισλανδική κρύσταλλος (αγγλ. Iceland spar ή calcite spar) και εμφανίζει έντονα το φαινόμενο της διπλοθλαστικότητας, γι' αυτό και χρησιμοποιείται στην κατασκευή οπτικών οργάνων (πρίσματα Nicol). Άλλες παραλλαγές του είναι ο μονοϋδρασβεστίτης (CaCO3.H2O), o ικαΐτης (CaCO3.6H2O) και ο βατερίτης (CaCO3), επίσης πολυμορφική μορφή του.

Δεν διαλύεται εύκολα στο νερό, ενώ αναβράζει έντονα με την επίδραση υδροχλωρικού οξέος, λόγω της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Ο ασβεστίτης χρησιμοποιείται ευρέως στην οικοδομική, στην διακοσμητική (οι διαφανείς / ημιδιαφανείς παραλλαγές του), στην λιθογραφία και, υπό μορφή κόνεως, ως λίπασμα. Χρησιμοποιείται, επίσης, στην παρασκευή τσιμέντου και η ισλανδική κρύσταλλος στην κατασκευή οπτικών οργάνων.
Κατηγορία    Ανθρακικά άλατα
Χημικός τύπος  CaCO3
Πυκνότητα    2,7 gr/cm3
Χρώμα      Άχρους έως λευκός. Λόγω προσμίξεων και πράσινος, 
        ερυθρός έως ρόδινος, κίτρινος, κυανός, καστανός, μαύρος
Σύστημα 
κρυστάλλωσης  Τριγωνικό
Κρύσταλλοι   Ρομβόεδρα, σκαληνόεδρα ή πρίσματα.
Υφή       Συσσωματώματα συμπαγή, κοκκώδη, σταλακτιτοειδή, στιφρά
Διδυμία     Κατά {0001} συχνή, πολυδυμία κατά {01-12}
Σκληρότητα   3
Σχισμός     Κατά {1100} τέλειος
Θραύση     Κογχοειδής έως ακανόνιστη
Λάμψη      Υαλώδης έως θαμπή
Γραμμή κόνεως  Λευκή
Διαφάνεια    Διαφανής (καθαρή μορφή)
Παρατηρήσεις  Εμφανίζει διπλοθλαστικότητα και φθορισμό σε υπεριώδη ακτινοβολία

Πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: